Güncel Duyurular:

0551 431 58 60

8.00-18.00 Arası Sizleri Bekliyoruz...

Atölye Sistemi

Hayal Evi Anaokulu Atölye Sistemi

Hayal Evi Anaokulunu diğer okullardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de eğitim programlarını atölyeler temelinde yürütmesidir. Bu yaklaşımla her bir yaş grubundaki çocuklar tüm günü tek bir derslikte geçirmek yerine, atölye temasına uygun olarak donatılmış dersliklerde 40’ar dakikalık çalışmalara katılacaklardır. Böylece her bir çocuğun güçlü olduğu yönü aynı anda değişik öğretmen ve uzmanlarca kolaylıkla izlenecek ve bu yönü\yönleri üzerinde durulacaktır.

Atölye çalışmalarının tamamında çocuklar aktif rol alacaktır. Özellikle matematik, keşif, fen, doğa ve uzay atölyeleri sayesinde tüm çocuklarımızın sonraki eğitim düzeylerinde matematik ve fen derslerine merakları artacak, bu derslere karşı önyargılı korku ve kaygılarının oluşmasının önüne geçilecektir.

 1. Drama Atölyesi

Drama atölyesi, çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil gelişimlerine yönelik yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımının kullanıldığı atölyedir.
Drama atölyesinde eğitici oyuncaklar, kostümler, kukla sahnesi ve kuklalar aracılığıyla çocukların iç dünyasına ışık tutmayı, onları desteklemeyi ve farklı alternatifler sunmayı amaçlamaktadır.
Böylece, çocuğa kendi vücudunu ve özelliklerini tanıma, bedenini çok yönlü kullanabilme, farkındalık kazandırma, bağımsız düşünmesini sağlama, işbirliğine yönlendirme, insana ve doğaya karşı duyarlılık yaratma, karşısındakine saygı duyma, dinleme, anlama, kendini ifade edebilme, fikirlerini savunabilme, yaratıcılığını ve estetik bilincini geliştirme, kendine güven duyma, karar verme ve uygulama yeteneğini geliştirerek hayata karşı bir duruş sergilemesini sağlayacaktır.

 1. Fen, Doğa ve Astronomi Atölyesi

Çocuklara kendi gözlem ve deneyimleri ile araştırma ve keşfetme olanağı sağlayan özel bir atölyedir. Bu atölyede, çocukta doğuştan gelen merak duygusu ve keşfetme dürtüsü, projeler ve deneylerle desteklenir ve geliştirilir.
Hayal gücünü geliştirici, doğa ve çevre algısı ile motor becerileri güçlendirmek üzere tasarlanmış atölyede dedektiflik, doğa gözlemi, mıknatıslar, karışımlar gibi meraka, gözleme ve incelemeye dayalı çalışmalar yapılacaktır.

 1. Hareket Atölyesi

Bedensel sağlığın, bebeklik ve çocukluk döneminde düzenli olarak yapılan hareketlerle ilgisi olduğu bilimsel bulgusu doğrultusunda hareket atölyesine önem vermektedir.
Özellikle TV ve bilgisayar başında uzun zaman geçirmekle obezite, otizm, kronik yorgunluk ve tembellik gibi hastalıklar arasında ilişki olduğunu gösteren çeşitli araştırmalar yapılmıştır.
Hareket atölyemiz, çocukların ince ve kalın kas gelişimini destekleyecek spor aktiviteleriyle bir yandan onların enerjilerini doğru yönde kullanmalarına diğer yandan gerilim ve kaygının boşalmasına yardımcı olacaktır.
Güne daha canlı başlamaları için müzik eşliğinde bale, step, aerobik, jimnastik, zıplama, atlama, ritimle sallanma, bahçe oyunları ile beden hareketleri içeren bu çalışmalar her gün uygulanacaktır.
Bu etkinlikler gün içi eğitim programında bulunmaktadır.

 1. Hayal ve Tasarım Atölyesi

Albert Einstein hayal konusunda şöyle söylemiştir: “The true sign of intelligence is not knowledge but imagination”, yani “zekanın asıl işareti bilmek değil hayal etmektir”.
Hayal ve tasarım atölyesini bu bakış açısından yola çıkarak doğal materyaller, legolar ve sanat malzemeleriyle dolu olan bir alan olarak oluşturmuştur. Çocuklar, kil, resim, kolaj, el boyası, sulu boya, çamur, lego gibi araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğreneceklerdir.
Farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturdukları resim, heykel ve diğer çalışmalar aracılığıyla hissettiklerini, düşüncelerini özgürce aktarma fırsatı bulacaklardır. Hayal ve tasarım atölyesinde üretilen tüm ürünler çocukların portfolyolarında saklanacak ve belirli zamanlarda okulumuzda sergilenecektir.

 1. Islak Alanlar Atölyesi

Bilindiği gibi su ve kum doğadaki en akışkan maddelerdendir. Su ve kum ile oyun oynamanın tek amacı çocukların eğlenmesi değildir. Çocuklardan, oyun sırasında kendilerine verilecek talimatlara göre hareket etmeleri istenecek, böylece küçük kaslarının (ince motor becerileri) geliştirilmesi, kas ve beyin koordinasyonlarının kurulması sağlanacaktır.

 1. Keşif Atölyesi

Keşif atölyesi, çocukların merak, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bir bilim insanı ile çocuk arasındaki en önemli benzerlik her ikisinin de meraklarının üzerine gitmeleridir. Ancak bir bilim insanı merakı doğrultusundaki araştırmalarında sonuca ulaşana kadar pes etmezken bir çocuk bu noktada yılgınlık gösterebilir.
Keşif atölyesi ile çocukların meraklarını giderecek etkinlikleri planlayarak başarma duygusunu öğretmeyi hedeflemektedir.

 1. Ritim Atölyesi

Bu atölye, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini ve farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Burada dikkat ettiğimiz en önemli nokta, çocukların müziği dinlemeleri değil, müzik yapma işinde olmasıdır.
Ritim duygusu gelişen, dans ve hareketleri uygun bir senkronizasyon içinde gerçekleştiren, dinleme ve uygun sesleri çıkartabilme gibi becerilerini geliştiren çocuklar kendilerine uygun bir müzik enstrümanı zevkle çalacaklardır.

 1. Sayılar Atölyesi

Çocukların temel matematik becerilerini geliştirmek amacıyla sayılar atölyesi oluşturmuştur. Bu atölye, eşleştirme, gruplama, modelleme, geometrik şekiller, parça-bütün ilişkisi, denge vb. konular ile dikkat, hafıza, hızlı düşünme, hızlı karar verme, mantık yürütme vb. özellikleri geliştiren zekâ oyunları içeriklidir. Sayılar atölyesi gerektiğinde yaş grubuna uygun multimedya araçlarıyla zenginleştirilecektir.

 

İstatistik Bilgileri;
 • Yazan : admin
 • 0 Yorum
 • 15 Aralık 2018
"Atölye Sistemi" Yazısı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?