Güncel Duyurular:

0551 431 58 60

8.00-18.00 Arası Sizleri Bekliyoruz...

Branş Derslerimiz

DRAMA

Yaratıcı drama çocuk oyunlarının başlangıcıdır. Hayatın provası niteliğini taşıyan yaratıcı drama süreçleri, çocukların kurgusal ortamda yaşanan bir durum, olay ve olgu üzerine karar verip sorunları çözmelerine ortam ve olanak sağlamaktadır. Çocukların konuşma ve ifade etme becerilerini, hayal gücünü artırırken birey olarak kendini keşfetme, bir grup olma, kollektif çalışma yeteneklerini de geliştirmektedir.

yaratıcı drama eğitimleri, çocuğun kişisel gelişimini doğrudan etkileyen; çocukların bilişsel, devinişsel ve duyuşsal becerilerini geliştirmek için yaparak, yaşayarak öğrenme ve aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirecek doğaçlama temeline dayanan çalışmalardır.Yaratıcı Drama eğitimi süreci boyunca öğrencilerin bedensel ve zihinsel; problem çözme, empati, sözel/sözsüz ifade becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır.

MÜZİK
Müzik, hareket ve dilin birlikte kullanıldığı bir eğitim yaklaşımıdır. Türkçe’de “Orff Yaklaşımı” olarak ifade edilebilir. Müziğin eğitimindeki ilk amacı, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmek.

Müzik çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır (Lazdauskas 1996).

Okulöncesi dönemde; şarkı söylemenin yanı sıra ses dinleme ve ayırt etme, ritim çalışmaları, müzikli öykü, yaratıcı hareket ve dans gibi etkinlikler müzik etkinlikleri içerisinde yer almaktadır. Bütün bu etkinlikler çocuklar için belirlenen hedeflere, müzik eğitimi yoluyla farklı bir yoldan ulaşma imkânı sağlamaktadır. Okulöncesi dönem çocukları için müzik eğitimi programı planlanırken, çocukların doğuştan getirdikleri özellikleri, müzik deneyimleri ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır ve gelişimsel ardışıklığın olmasına dikkat edilmelidir (Fox 1991).

TASARIM ATÖLYESİ

Tasarım atölye etkinlikleri; çocukların yaratıcılıklarını geliştirmekte ve küçük kas motor becerilerine katkı sağlamaktadır. Oyuncak yapımının gerçekleştiği bu atölyemizde ahşap, kil, seramik gibi çeşitli malzemelerle ürünler ortaya çıkmaktadır.

  • Manipülatif oyun; çocukların elleri ve parmaklarını kullanarak, nesneler üzerinde parmakları ile her türlü değişikliği yaptığı nesneler ile oynanan oyundur.

Manipülatif kelimesi İngilizce’de (manipulative) herhangi bir nesneye dokunarak,nesneyi kullanarak ve fiziksel özelliklerini değiştirerek farklı bir şekle ve kalıba döndürme anlamına gelmektedir.

 

 

Sanat eğitiminin aşamalarını başarıyla geçen çocuklarda özgüven ve cesaret gibi olgular daha da gelişip kişiliğinin temel taşları olmaya başlar. Bununla birlikte sanat eğitimi her daim başarılı olunan bir süreç değildir. Yaşanan birçok zorluk, hayal kırıklığı, başarısızlık da öğrenme sürecinin bir parçası olur. Dolayısıyla kişinin sebat etmeyi, içsel gücünü yükseltmeyi, kendini kontrol edebilmeyi bilmesini de sanat eğitiminin kazanımları arasında sayabiliriz. Bu zorlu süreçleri atlatabildikçe ruhsal gelişim ve olumsuz dış etkilere karşı direnç de oluşuyor. Böyle bir kazanımın yetişkinlik döneminde bir insana nasıl yardımcı olabileceğini hayal edebiliyor musunuz?

Bizlerde Hayal Evi Anaokulu olarak bu kazanımları oluşturmak ve çocuklarımızı mutlu yarınlara ulaştırabilmek için sizlerleyiz…

 

İstatistik Bilgileri;
  • Yazan : admin
  • 0 Yorum
  • 28 Kasım 2012
"Branş Derslerimiz" Yazısı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?