Eğitim Programımız

EĞİTİM PROGRAMI

Okul öncesi eğitimi ; çocukların zihin,beden , duygu, sosyal ve psikolojik gelişimlerine sistemli bir ortam içerisinde sağlayan, onlara güzel alışkanlıklar ve davranışlar kazandıran yeteneklerinin gelişmesine yardım eden ve çocukları ilk okula hazırlayan eğitim sürecidir.

Okul öncesi eğitim ile çocuklar sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazanır ve geliştirirler. Sosyal paylaşma, sıra beklemeyi, kurallara uymayı, karşılıklı konuşmayı, oyun kurmayı , yaşıtlarıyla çıkan çatışmaları çözmeyi, kendini korumayı ve diğer çocukların haklarına saygı göstermeyi öğrenir.

Yemek, uyku , tuvalet gibi öz bakım becerilerini kazanmak, anne- babadan ayrı kalmak duygusal gelişimine katkıda bulunarak kendine güvenini arttırır.

Sanat etkinliklerinde kesme yapıştırma, oyun hamuru, boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin yapılması ince motor becerilerini geliştirir. Koşma , zıplama, fırlatma, tırmanma gibi faaliyetlerle de kaba motor becerilerini geliştirir.

Nesneleri eşleştirme, sınıflandırma, ölçme, gözlem yapma gibi çeşitli faaliyetler çocuğun matematik ve bilim becerilerini geliştirir.

Dramatizasyon , taklit ve hayali oyunlar sayesinde hayal gücü gelişir.

Arkadaşları ve öğretmenleriyle konuşmak dil ve iletişim becerilerini geliştirir.

Kitapları inceleyerek boyama ve çizimler yapmak, konsantrasyonunun artmasını ve okuma yazma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Bitki yetiştirme , hayvan besleme, gezi gözlem etkinlikleriyle, doğaya ve yaşama saygılı olmayı, onları korumayı öğrenirler.

Anaokulu eğitimi çocuğun kişiliğinin gelişmesinde ve sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde, temel yapı taşlarının atıldığı kritik bir dönemdir. Çocuk 7 yaşında okula başladığında, gelişiminin büyük bir kısmı tamamlanmış olmaktadır.

Bireyin gelişmesi, doğuştan sahip olduğu zeka ve yetenek gibi potansiyel yeteneklerini en üst düzeye çıkarabilmek için uygun bir yaşam ve eğitim ortamına gereksinim vardır.

Yapılan birçok araştırmaya göre beyin gelişiminin %80’i bu dönemde tamamlanmaktadır. Bu nedenle bu dönemin doğru şekilde sağlıklı eğitim yaşantıları sunularak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çocukların yaşıtlarıyla birlikte uygun bir ortamda uzman eğitimciler gözetiminde gelişimlerini desteklemek için anaokulu eğitimine ihtiyaç vardır.