Hedef ve Amaç

HEDEF VE AMACIMIZ

Hayal evi anaokulu olarak amacımız;  geleceğimiz olan çocukları eğitim hayatlarına adım attıkları bu süreçte,örnek bir eğitim anlayışıyla sevgi dolu bir atmosfer içinde ; düşünen, araştıran, inceleyen bununla birlikte mili ve manevi değerlerine sahip çıkan ayrıca;  kültürümüzden kopmadan , çağa ayak uydurabilen bireyler yetiştirmektir. Çocukların nasihatten çok iyi bir örneğe ihtiyaçları vardır. Hayal evi Anaokulu; ,alanında uzman eğitim kadrosuyla  çocuklarımıza iyi birer ” rol model ” olacaktır.

Çocuğun küçüklüğünde aldığı ilk izlenimler bütün ömrünce devam eder. Bu anlayışla çağdaş düşünce ışığında  ; tüketen değil üretebilen , susarak değil düşüncelerini özgür bir şekilde ifade ederek her şeyi kabul eden değil sorgulayan, ve yaptığının farkında olan bilinçli bireyler yetiştirmek Hayal Evi Anaokulunun vizyonudur.